PAPIER PRESZPAN I TERESZPAN

Papier preszpan to wielowarstwowa, mocno prasowana tektura  o dużej wytrzymałości mechanicznej na ścieranie i zginanie. Preszpan stosowany jest jako materiał izolujący w elektrotechnice,  w przemyśle tekstylnym do wykańczania tkanin oraz wykroi krawieckich. Może zostać również wykorzystany do wytwarzania uszczelki do wody, olejów itp.

Papier tereszpan jest to materiał elektrotechniczny przeznaczony do izolacji, elektroizoalacji i termoizolacji. Jest stosowany w maszynach i aparatach elektrycznych jako izolacja żłobkowa i międzywarstwowa.